Skov og naturpleje

Beplantning af læhegn

Udtynding i skov beplantning & reetablering