Læhegn

SilvaLausen skov og anlæg er din professionelle anlægsgartner i Holstebro og i resten af Midtjylland.
Vi er højt specialiseret indenfor, træpleje, træfældning, snerydning og anlægsgartneri.

28 23 63 89 jesper@silvalausen.dk

Uden for ligusterhækken er et af vores store arbejdsområder plantning af læhegn. Her er vores kompetencer: Rydning af gamle læhegn, plantning og pleje af læhegn.

Vi arbejder med og ikke imod naturen. Vores succeskriterie er, at planterne trives og ikke blot overlever. Ofte bruger vi et islæt af en- og flerårige blomster så læhegnet opnår æstetisk værdi allerede fra det første år.

I planlægningen og udførslen har vi fokus på værdier for planter, dyr og mennesker i hele læhegnets levetid.

 

– Et frodigt liv i læhegn kan fremmes ved brug af frugt bærende buske og træer
Kontakt