Risikovurdering

SilvaLausen skov og anlæg er din professionelle anlægsgartner i Holstebro og i resten af Midtjylland.
Vi er højt specialiseret indenfor, træpleje, træfældning, snerydning og anlægsgartneri.

28 23 63 89 jesper@silvalausen.dk

Store gamle træer repræsenter store historiske og estiske værdier. Risikovurdering giver værdifuld viden om træernes tilstand og dermed et godt grundlag for at bestemme træets fremtid.

Risikovurdering er som ordet siger, en vurdering af en risiko. For at forstå hvilke risici det handler om, skal man være bevidst om at et fuldvoksent egetræ kan vejer 20 – 30 ton. Det er altså store kræfter der bliver frigivet når et træ helt eller delvist kollapser, vælter eller knækker. Ofte sker kolapset i når vejret er voldsomt og dyr og  mennesker er indendøre og skaderne er af materiel karakter. Men ind imellem sker kolapset på helt almindelige dage, med risiko for menneskeliv.

Du skal være særligt opmærksom på gamle eller skadede træer. Træer hvor der er skåret store grene af eller hvor der er blevet gravet rødder over. Svampe på eller omkring træet.

Kontakt