Skov og naturpleje

SilvaLausen skov og anlæg er din professionelle anlægsgartner i Holstebro og i resten af Midtjylland.
Vi er højt specialiseret indenfor, træpleje, træfældning, snerydning og anlægsgartneri.

28 23 63 89 jesper@silvalausen.dk

Beplantning af læhegn

Udtynding i skov beplantning & reetablering

Kontakt