Træpleje i Holstebro

SilvaLausen skov og anlæg er din professionelle anlægsgartner i Holstebro og i resten af Midtjylland.
Vi er højt specialiseret indenfor, træpleje, træfældning, snerydning og anlægsgartneri.

28 23 63 89 jesper@silvalausen.dk

Træpleje er et af vores absolutte kerneområder

Vi lægger stor vægt på at arbejdet udføres fagligt korrekt, så træerne kan få længst mulig funktionstid. I den forbindelse står vi gerne for risikovurdering af gamle træer og udpegning af hvilke træer, der udgør eller kommer til at udgøre en sikkerhedsrisiko.

Træpleje er ikke kun beskæring, der skal også tages hensyn til plantning, anlægsarbejde omkring træet og til sidst korrekt fældning. SilvaLausen Skov og Anlæg er højt specialiseret indenfor beskæring samt træklatring. Alle inkl. Lærlinge har som minimum grundlæggende træklatring som ekstra uddannelse.

Vores træpleje i Holstebro inkludere

Gennem vores medlemskab af Dansk Træplejerforening er vi hele tiden opdateret om ny viden på området.

Tag kontakt i dag

– Plejen af det enkelte træ er vigtig og afgørende for træets funktionstid.
Vælg derfor altid fagfolk til at varetage dine træer.
Kontakt